زیتون سرای پارسا ( شعبه آستارا )

آدرس: شهرک عباس آباد – انتهای فاز یک – جنب میدان امام حسین -زیتون سرای پارسا | تلفن: 09117560355 به مدیریت اسدی

زیتون سرای پارسا
زیتون سرای پارسا