دسته: فناوری اطلاعات

USSD چیست و برای تراکنش‌های بانکی چه‌قدر امن

USSD چیست و برای تراکنش‌های بانکی چه‌قدر امن

روز سه‌شنبه ۸ خرداد خبری در رسانه‌های کشور منتشر شد که بانک مرکزی ضوابط جدیدی برای محدودسازی استفاده از کد…
علم و تکنولوژی